top of page

Bert Baas, coach - longarts n.p.

“Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd”

Søren Kierkegaard

Over mij

Over mij
Baasis

Met plezier werken, in juiste balans met je privéleven, veronderstelt een stevige basis. Bij Bert Baas coaching gaat het om deze basis, vandaar Baasis coaching.

Bij Baasis coaching begeleid ik collega’s die willen praten over hun werk en de problemen waar ze tegen aanlopen. Praten over twijfels of je zo wel door kunt of wilt gaan, is niet makkelijk. Baasis coaching biedt een veilige omgeving waarin dit kan. Ik beschouw het als een voordeel dat ik het artsenberoep en de zorgwereld goed ken omdat ik jarenlang als longarts in een ziekenhuis heb gewerkt.

Vanwege deze achtergrond ben ik er vooral, maar niet uitsluitend, voor artsen en paramedici.

Naast supervisie verzorg ik loopbaan begeleiding, communicatie training en begeleiding bij intervisie. 

Na mijn opleiding in het Radboudziekenhuis (nu UMC Nijmegen) ben ik in 1985 in het Rivierenland Ziekenhuis Tiel gaan werken.

Naast de algemene longgeneeskunde heb ik me in die jaren vooral bezig gehouden met palliatieve zorg, in het bijzonder bij COPD. De begeleiding van terminale patiënten en hun familie heeft me geleerd dat luisteren, nog meer dan praten, een specifieke vaardigheid is die je moet ontwikkelen.

In die tijd is de voorlichtingsfilm ‘Agonizomai (Grieks voor worsteling), leven met COPD’ (https://vimeo.com/50685552) gemaakt. In deze film vertellen patiënten en familie hun verhaal hoe het is om COPD te hebben.

Tijdens mijn ziekenhuisperiode heb ik regelmatig situaties, bij mijzelf maar ook bij collega’s, gekend waarbij ik dacht: ’nu zou je eens met iemand moeten gaan praten’.

Toen ik in 2013 vanwege een reumatische aandoening moest stoppen met het klinisch werk, was dat het moment om me op het begeleiden van artsen te richten. Tijdens de driejarige kaderopleiding, supervisie en coaching van het NHG, heb ik mijn jarenlange klinische ervaring weten te combineren met professionele begeleidingsvaardigheden.

Nu heb ik mijn coachingspraktijk Baasis.

Naast mijn coachingspraktijk werk ik één dag in de week als vrijwilliger bij Slachtoffer Hulp Nijmegen

Verder schrijf ik korte verhalen die regelmatig op de blogpagina van www.baasiscoaching.nl  zullen worden gezet. Deze verhalen gaan over bijzondere patiënten uit het verleden, maar ook over alledaagse ontmoetingen.

Werkwijze

Werkwijze

Supervisie

Supervisie is een leervorm die je helpt om, aan de hand van persoonlijke ervaringen, inzicht te krijgen in je eigen professioneel handelen. Voorvallen uit het werk worden gebruikt om te reflecteren over wat er nu precies gebeurde, welke gedachten en gevoelens in die situatie mee speelden. Dat lastige gesprek bijvoorbeeld van onlangs, hoe verliep dat en wat maakte het voor jou zo lastig?

Supervisie geeft inzicht in onbewuste onderliggende aannames en opvattingen. Nieuwe inzichten nodigen weer uit tot ander gedrag.

Onderwerpen die bij supervisie besproken kunnen worden zijn:

  • conflicten met patiënten, collega’s, medewerkers

  • onzekerheid, angst voor het maken van fouten

  • balans vinden tussen werk en privé

  • eigen grenzen bepalen, wat betreft verantwoordelijkheid en taken.

  • geven en nemen bij samenwerken

  • omgaan met eigen beperkingen, maar ook minder ontwikkelde vaardigheden beter gaan benutten

In het ziekenhuis wordt het begrip supervisie vaak gebruikt voor de begeleiding van een arts–assistent door een staflid. Dit is verwarrend en om die reden gebruik ik voor supervisie ook de term coaching.

Coaching in de oorspronkelijke zin is een methode gericht op het leren van een specifieke vaardigheid of het bereiken van een concreet doel.

Intervisie

Intervisie is een begeleidingsvorm waarbij met collega’s op een gestructureerde en methodische wijze een ingebrachte casus of probleem wordt besproken. Gezamenlijk wordt er gereflecteerd op het persoonlijk functioneren van de inbrenger en gekeken of een andere vorm van reageren of gedrag mogelijk zou zijn geweest. Intervisiegroepen tellen 4 tot 6 deelnemers.

Loopbaanbegeleiding

In een kort contact van enkele bijeenkomsten wordt, veelal aan de hand van vragenlijsten, advies gegeven hoe betrokkene verder zou kunnen gaan met zijn loopbaan.

Groepstraining

In overleg kan aan kleine groepen ondersteuning worden gegeven op het vlak van  samenwerken, beter communiceren, inzet van methoden om conflicten niet te laten escaleren.

Communicatie training

Tijdens deze training wordt gekeken naar de diverse boodschappen die zitten in simpele opmerkingen. Oefenen met nieuw geleerde inzichten vormt een belangrijk onderdeel van deze training.

Tarieven

Tarieven

Individuele begeleiding, coaching, supervisie

€100,- per uur excl. btw

Voor vrijgevestigde medici zijn de kosten fiscaal verrekenbaar.

Contact

Contact

Neem vrijblijvend contact met mij op. 

Adres

Baasis Coaching

Pastoor van Laakstraat 60

6663 CB Lent

Download hier de privacyverklaring:

Bedankt voor uw bericht. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.

bottom of page